Vad gör vi?


Vi utför blästring, lackering och svets och reperationer av alla sorters föremål. Vi ser till att på bästa möjliga sätt blästra, lacka eller reparera ditt föremål! vi har stora erfarenheter utav reperationer på containrar.