Vad gör vi?


Vi utför blästring, lackering och svets reperationer av alla sorters förmål. Vi ser till att på bästa möjliga sätt blästra, lacka eller reparera ditt förmål!